Service, underhåll och driftsättning

  
MP2 har en bred och långvarig erfarenhet av teknisk service, felsökning, underhåll och driftsättning av system inom många olika verksamhetsgrenar både på en nationell och internationell marknad.

Vi kan både skräddarsy och utföra service-, felsöknings- och underhållsarbete för en enskild produkt eller en produkts marknadsområde samt vara behjälpliga med utbildning till slutkund. Vi kan också teckna olika typer av service- och underhållsavtal för att säkerställa driftsfunktionen av kundens system och anläggningar.

Det vanligaste scenariot är att ett företag på grund av tillfälligt avsaknad personella resurser inte kan utföra sina åtaganden mot sin kund. Då är vi företaget att vända sig till för att lösa detta problem.

Det förekommer även att ett företag inte har eller vill anställa personal för att enbart utföra service, felsökning, underhåll och driftsättning av deras produkter eller system. Då är vi det typiska företaget som ni kan teckna ett serviceavtal med.

Är det något som stämmer överens med era önskemål, så är ni varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera fram vilken lösning som kan passa er bäst.