Takservice

Vi utför besiktningar och reparationsarbeten av både papptak och plåttak. Med hjälp av värmekamera och inspektionskameror kan vi även vara behjälpliga vid kontroll av vattenläckage.

Under höstperioden utför vi också årlig takservice där vi besiktar och kontrollerar era tak samt städar av taken och rensar vattenbrunnar, hängrännor, gesimsrännor och stuprör från skräp, så att smältvattnet som uppstår efter vintern då snön smälter, då lättare kan rinna av taken.

Ni är välkomna att höra av er till oss så att vi på plats gemensamt kan gå igenom lämpliga åtgärder som är anpassade till erat aktuella behov. Med detta som grund kan vi erbjuda er en lämplig och kostnadseffektiv lösning på eventuella nödvändiga åtgärder.

Papptak

Papptak har under gynnsamma förhållanden (beroende på taklutning och hur väderutsatt taket är) en livslängd på cirka 30 år. Det vanligaste problemet är att tidens tand har gjort att takpappen hårdnar och kan spricka vid belastning, vilket i sin tur kan orsaka vattenläckage. Förutom normalt slitage och ålder så kan även mekanisk nötning i form av ovarsam snöskottning orsaka skador i takpappen som bidrar till vattenläckage.

Tänk på att ett dåligt tak kan orsaka omfattande och mycket kostsamma följdskador på fastigheten. De är med andra ord en bra investering att sköta det väl. Enklast och billigaste du som fastighetsägare och bostadsrättsförening kan göra är att utföra årlig takservice som kan upptäcka felaktigheter i tid innan allvarligare problem uppstår. Vi kan vara er behjälpliga med detta om ni så önskar.

Om ni har ett papptak som har många år på nacken, kan det vara en god idé att utvärdera om det inte är dags att byta ut takpappen. Ta kontakt med oss så ombesörjer vi en besiktning av ert tak och lämnar er en offert på eventuellt upptäckta felaktigheter.

Plåttak

Ett plåttak kan, om det sköts väl, hålla hur länge som helst. Men tyvärr så är det vanligt att det lämnats utan underhåll och tillsyn, så att takplåtsfärgen nötts bort av väder och vind och orsakat rostskador. I många fall kan mindre skador behandlas med bättringsmålning, men i värsta fall måste takplåtar eller hela plåttaket bytas ut.

Förutom rostskador på grund av färgbortfall så är en stor bov i dramat snöskottning av tak, som ofta lämnar efter sig hål i takplåtar som orsakar vattenläckage och omfattande repor i takplåtsfärgen, vilket i sin tur bidrar till rostskador.  Dessa rostskador resulterar i att taket försvagas och i värsta fall även till hål i takplåten.

Tänk på att ett dåligt tak kan orsaka omfattande och mycket kostsamma följdskador på fastigheten. De är med andra ord en bra investering att sköta det väl. Enklast och billigaste du som fastighetsägare och bostadsrättsförening kan göra är att utföra årlig takservice som kan upptäcka felaktigheter i tid innan allvarligare problem uppstår. Vi kan vara er behjälpliga med detta om ni så önskar.

Ta kontakt med oss så ombesörjer vi en besiktning av ert tak och lämnar er en offert på eventuellt upptäckta felaktigheter.

Taksäkerhet

  
Det är vanligt att fastighetsägare och bostadsrätter inte uppfyller kraven från Boverkets byggregler, BBR, gällande taksäkerhet. Det kanske är hög tid att se över om era tak uppfyller dom aktuella kraven?

I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om taksäkerhet för att förebygga fall. Reglerna handlar om säkerhet vid byggnadens användning eller drift. Enligt Boverkets byggregler behövs taksäkerhetsutrustning bara då det finns ett fast arbetsställe på taket eller om det för byggnadens användning är nödvändigt att ta sig upp på eller förflytta sig på byggnadens tak.


PDF-dokument om taksäkerhet: