Dokumentation samt ritningar

  
MP2 erbjuder framtagning av dokumentation samt ritningar i 2D och 3D för tekniska produkter och konstruktioner. Vi kan leverera underlagen i önskat digitalt format. Vi kan på uppdrag ta fram ett helt nytt underlag, eller bearbeta om befintliga underlag så att det blir enligt ditt önskemål.

Som vi alla vet så underlättas underhållsarbetet på fastigheter avsevärt om ritningsunderlagen och leverantörsdokumentationen är enkla att hitta. Detta är något som vi har specialiserat oss på och som vi kan hjälpa er med.

Vi kan erbjuda er en översyn av er befintliga dokumentation och föreslå en lösning som kommer att göra det lättare för er att hitta er fastighetsdokumentation. Detta brukar i praktiken innebära att vi tar fram ett enkelt dokumentationssystem och gör en lista över befintlig dokumentation som till exempel kända ritningar och leverantörspärmar.

För att göra dokumentationen lättåtkomlig för alla era medarbetare och underleverantörer scannar vi in era samtliga ritningsoriginal och leverantörspärmar och omvandlar underlaget till ett dataformat, exempelvis PDF. På så vis är det möjligt att på ett enkelt sätt skriva ut all information med hjälp av datornätverk/dator. En stor fördel med detta är att ni automatiskt kommer att få en kopia på alla era dokumentationsoriginal i ett hanterbart dataformat som enkelt kan sparas och skyddas i ett säkerhetsskåp.

Vi kan även erbjuda en interaktiv lösning av all information så att man kan ”klicka” sig fram till den dokumentation man vill komma åt för en specifik fastighet, samt även lägga in viktiga datum för olika serviceåtgärder.

Utöver detta kan vi även ta fram alla typer av dokumentation med interaktiva funktioner på CD/DVD eller USB-minne. Vi kan även göra presentationer och animationer i de flesta kända datamedier som t.ex. PowerPoint och Flash m.m. MP2 kan ta fram all form av presentationsmaterial i trycksak samt ombesörja framtagning av bilder, visitkort, namnskyltar, reklamvepor och reklamskyltar m.m. Vi kan också hjälpa till med att hålla i presentationer om så önskas.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information eller boka tid för ett möte där vi närmare kan presentera oss och förklara olika alternativa dokumentationslösningar, som vi kan utforma efter era specifika behov och krav.