Automation, styr och regler

  
Vi har mångårig erfarenhet av konstruktion, driftsättning, underhåll och service av analoga och digitala automations-, styr- och reglersystem för både industri och fastigheter. Hur kan vi hjälpa till med automation, styr och regler?

Ett typiskt fall idag kan vara att det t. ex. finns ett analogt konfortventilationssystem som har komponenter som är trasiga och inte kan ersättas på grund av att de inte tillverkas längre. Då kan vi antingen bygga om hela konfortventilationssystemets styrsystem till ett modernt styrsystem eller enbart hitta en ny ersättningslösning för trasiga komponenter som vi anpassar till det befintliga systemet.

Ett annat vanligt förekommande fall är att det finns ett automations-, styr- och reglersystem installerat, men som ingen vet hur det fungerar eller inte är inkopplat då det saknas dokumentation. Vi kan då hjälpa till med att dokumentera och ta reda på systemets funktion samt hur det elektrisk och signalmässigt är inkopplat.

Ett tredje fall kan vara att en kund har ett flertal olika fristående elektriska komponenter som den vill ska kunna samverka i en viss process/styrning. Då kan vi offerera och ta fram ett förslag på styrsystem som kunden får godkänna varefter vi tillverkar och installerar systemet.

Vi kan även utföra kontroll och kalibrering av sensorer och givare för automations-, styr- och reglersystem.

Om det är något du tror att vi kan hjälpa dig med, så är du välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dig.